Styret

Styrets leder:
Torbjørn Peter Urke


Styremedlem:
Therese Kihle Karslbakk Urke, Andreas Lindbæk, Sverre Sørvåg, Asbjørn Hilmar Urkegjerde


Varamedlem:
Janine Virginia Berg, Nelly Lydia Urke, Synnøve Margrethe Haga, Per Sigurd Urke, Claus Fredrik Urke